خط مشی
مجموعه‌های تجاری بازار مبل و موبایل ایران از بنگاه های اقتصادی پیشرو در دریافت گواهینامه ISO 9001-2015 در ایران می‌باشد که با تمرکز بر خدمات ارائه شده به مشتریان و جلب رضایت آنان و با استفاده از رویکرد فرآیندی اقدام به اخذ این گواهینامه نموده است.استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ به مبحث کیفیت می‌پردازد، ولی نه تنها کیفیت محصول نهایی، بلکه کیفیت عملکرد صحیح و مداوم تمامی ارکان و بخش‌های یک سازمان که در مجموع در کیفیت محصول یا خدمت عرضه شده یا به عبارتی دیگر در کیفیت کل سازمان تجلی مي‌یابد.از آنجایی که استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ تعیین‌کننده ویژگي‌ها یا مشخصات فنی برای محصول نیستند، بلکه استانداردهایی هستند که بر فرایند و عملکرد تمامی ارکان و بخش‌های یک سازمان که بر کیفیت محصول یا خدمت نهایی تاثیر مي‌گذارد توجه دارد، برای هر نوع صنعتی دارای کاربرد است.هدف از پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 در مجموعه های بازارهای موبایل تضمین توانایی این مجموعه‌ها در تحقق اهداف و استراتژی‌ها، شفاف‌سازی فرآیندهای داخلی، بالا رفتن کارایی و اثربخشی و در نتیجه افزایش بهره‌وری و ایجاد اطمینان خاطر از رضایت برای کارکنان و مشتریان و نهایتاً فراهم آوردن مداوم خدماتی است که الزامات مشتریان و الزامات قانونی مقتضی را برآورده می‌سازد.

1